អតិថិជនត្រូវការលេបថបស៊េរីថ្មី ដែលមានរាងស្តើង សំរាប់ធ្វើការងារនិងដើរលឿន អាចមើល Asus VivoBook 14 ដែលមកជាមួយ CPU : Core i3 ជំនាន់11th បាន ដែលមានតម្លៃ $ 549.00
អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ ឬ Telegram : 060746677