តោះ Asus ROG Strix RTX 3060 ti V2 ( LHR ) សល់តែប៉ុន្មានគ្រាប់ទៀតទេ លឿនៗតម្លៃពិសេស | តម្លៃ 9xx $ 👌🇰🇭
ចាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនង : 060 74 66 77