អតិថិជនត្រូវការលេបថបស៊េរីថ្មី Acer Aspire 3 A315 ដែលមានរាងស្តើង សំរាប់ធ្វើការងារនិងល្បឿនលឿន ដែលមកជាមួយកំលាំងគ្រប់ទំហំ និងគ្រប់តម្លៃ អាចជ្រើសរើសតាមតម្រូវការ ។
អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ ឬ Telegram : 060746677