ជិតចូលឆ្នាំចិនហើយ ប្រូម៉ូលសិនឈុតជំនាន់ទី 3​ & 4 មួយទឹកលាយថ្មីតម្លៃមហាសែនពិសេស ធានាជូនការ Support ម៉ាអេមអាចទាក់ទងមក Telegram : 060746677 អរគុណសម្រាប់ការជឿជាក់មកលើហាង​ SE7EN Esport🤝🇰🇭

⭐️ហើយក៏មាន Laptop, Desktop មួយទឹក & Monitor គ្រប់ស៊េរីទាំងអស់ និងមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវ

ទូរសព្ទ័លេខ : 060 746677 ☎️
Telegram Chat : https://t.me/s7nesport
Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕
ទីតាំង : នៅបាត់ដំបង ក្រោយផ្សារទំនើបភួ ពុយ
https://www.google.com/maps/place/SE7EN+ESport/@13.1107296,103.1769697,16.5z/data=!4m5!3m4!1s0x310549a15f63e19b:0x9a13994b9ca786a!8m2!3d13.110292!4d103.177094