អែមណាស់ដៃ PS4 Dualshock 4 Wireless Controller មាន2ពណ៍ ស និង ខ្មៅ​ អាចភ្ជាប់លេងជាមួយទូរសព្ទ័ក៏បាន 😘
Contact : 060746677
Telegram Chat : https://t.me/s7nesport
Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕