អេក្រង់កុំព្យូទ័រ ProArt PA278QV ប្រភេទអេក្រង់សំរាប់​ អ្នកកែរូបភាព សំរាប់អ្នកDesign សំរាប់អ្នកកាត់តវីដែអូ ដែលមានលក្ខណះអាជីព ។

អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ : 060746677 ឬ Telegram : 060746677
(អនុវត្តវិធានការ ៣កុំ ៣ការពារ ទាំងអស់គ្នា)