រៀបអោយម៉ូយហើយហើយ 🙏🙏🙏
Spec :
Asus Tuf Gaming RX 6700 XT (5 គ្រាប់)
Asus Tuf Gaming GTX 1660 (3 គ្រាប់)
Gigabyte Gaming GTX 1660 (1 គ្រាប់)
Mainboard Mining (12GPU)
Power 1200w 80 Plus Platinum

អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ : 060746677 ឬ Telegram : 060746677
(អនុវត្តវិធានការ ៣កុំ ៣ការពារ ទាំងអស់គ្នា)