រៀបរួចរាល់មួយឈុតទៀតហើយ Mining ឈុត GTX 1660 ti ចំនួន​ 4គ្រាប់ 😘 តេស្តម៉ាអែមអោយអោយហើយម៉ង យកទៅដោតដុយ បានលុយម៉ង 🥰
⛏ Asus Tuf GTX 1660 ti ⛏
⛏ 4គ្រាប់រកបាន 128+ mh/s ⛏
📍អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ ឬ Telegram : 06074667
📍ផ្ញើបាន 24 ខេត្ត/ក្រុង