រៀបចំរួចរាល់ ឈុត RTX 3060 + i7-12700KF ជាមួយCaseស៊េរីថ្មីអេមហួសតែ 9xx$ អរគុណសម្រាប់ការជឿជាក់មកលើហាង SE7EN Esport🤝🇰🇭
• Spec Detail :
CPU – Intel Core i7-12700KF
CPU Fan – CR-1200
Board – Colorful H610M-K M.2 V20
RAM – XPG D50 RGB 16GB (2x8GB)
Storage – M.2 512GB
VGA – Gigabyte Gaming RTX 3060 12GB
Power – AZZA PSZA 650w 80+
Case – Huntkey S920-Black + 7 RGB Fan

លេខទូរសព័្ទ : 060 746677
Telegram : 060746677
ទីតាំង : នៅបាត់ដំបង ក្រោយផ្សារទំនើបភួ ពុយ
ហ្រ្វីដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕