រៀបចំរួចរាល់មួយឈុតទៀតហើយ Mining ឈុត RTX 2060 OC ចំនួន 7គ្រាប់ 😘 តេស្តកំដៅម៉ាអែមអោយអោយហើយម៉ង យកទៅដោតដុយ បានលុយម៉ង រកបាន 16$ ទៅ 17$ក្នុងមួយថ្ងៃ ចំណាយតែ 4*** $ 🥰
⛏ Asus Dual RTX 2060 OC ⛏
⛏ 7គ្រាប់រកបាន 217+ mh/s ⛏
📍អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ ឬ Telegram : 06074667
📍ផ្ញើបាន 24 ខេត្ត/ក្រុង