រៀបចំរួចរាល់ជូនអតិថិជនឈុត GTX 1660 OC តម្លៃ | 9**$
Spec Details:
– CPU : Intel Core i5-11400
– RAM : XPG D50 RGB DDR4 16GB (8G X2)
– M/B : Gigabyte H510M-H
– GPU : Gigabyte Gaming GTX 1660 OC 6G
– M.2 : XPG 120GB
– HDD : WD 1TB
– Power : X-Power 550w
– Case : Drakflash DLM 22 White + 3 RGB Fan
អគុណបងសំរាប់ការគាំទ្រ។
🚚ដឹកជញ្ជូនបានទូទាំងប្រទេស
More info : 060 74 66 77 (Call & Telegram)