រៀបចំរួចជាស្រេ​​ចឈុតជីកកាក់មួយទៀត MSI Ventus RTX 2060 Super 12គ្រាប់ តេស្តរួចរាល់ ទាំងកំដៅ ធានាថាអេម តែម្តងបាទ 👍🇰🇭
ចាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនង : 060 74 66 77
#SE7NESport#battambong