ចេញទៅហើយ រៀបចំរួចជាស្រេច ឈុត i5 10th + Asus ROG RTX 3060 ti | តម្លៃ 1500$ យកទៅកែរូប កាត់ Video ឌីស្សាញ ម៉ាអែម អរគុណ Brother សម្រាប់ការគាំទ្រ 🤝🇰🇭
 
ទូរសព្ទ័លេខ : 060 74 66 77
Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕
Telegram Chat : https://t.me/s7nesport
#SE7NESport #Battambong #pcbuild #pcgaming#mining