រៀបចំរួចជាស្រេចឈុត Asus Dual GTX 1650 4G ចេញទៅមួយឈុតទៀតហើយ មានការធានាត្រឹមត្រូវ អរគុណបងប្រុសខាងភ្នំពេញ អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ SE7EN Esport 😍🇰🇭
ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទ័លេខ : 060 74 66 77
#SE7NESport #Battambong#pcbuild #pcgaming