មិនដែលមានទេអេក្រង់ 2K 27″ តម្លៃ 100$ ជាងមានធានាទៀត លក់លាងឃ្លាំង 😱 អេក្រង់ម៉ាក Hoesda មានពីរទំហំ ៖
– ទំហំ 27″ 2K (2560×1440), 75Hz, អេក្រង់កោង, ស្តើង
– ទំហំ 32″ FHD (1920×1080), 75Hz, អេក្រង់កោង, ស្តើង
មានធានាត្រឹមត្រូវ កប់ណាស់ ខាងឌីស្សាញ ខាងកាត់តវីដេអូ អីត្រូវម៉ង
Contact : 060 74 66 77 👌
Telegram Chat : https://t.me/s7nesport
Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕