មានស្តុកវិញហើយ Asus Tuf Gaming VG27V 27″ 165Hz 1ms FHD អេក្រង់កោង តម្លៃ 280$ មានធានា3ឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុន អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ។ ✌️🇰🇭
 
Join Telegram Channel here 👉 https://t.me/se7enesport
 
ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទ័លេខ & Telegram : 060 74 66 77
#SE7NESport #Battambong #btb #pcbuild