ផ្តាំតៗគ្នាផង !! ថា ASUS TUF Gaming K5 RGB keyboard មួយទឹកមានវិញហើយ | តម្លៃ 30$ ធានាមួយខែបាទ 😘
Contact : 060 74 66 77 👌
Telegram Chat : https://t.me/s7nesport
Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕