ប្រមូលសិនពិសេស Asus Tuf VG259 ទិញអេក្រង់ហ្រ្វី Asus Webcam C3 ភ្លាមៗ Webcam តម្លៃ 50$ ។

🚚 ដឹកជញ្ជូនបានទូទាំងប្រទេស
More info : 060 74 66 77 (Call & Telegram)