ប្រភេទ Monitor Gaming របស់​ Gigabyte Aorus មានទាំងអេក្រង់កោង និងអេក្រង់ត្រង់ ទំហំចាប់ពី 24 អុីង រហូតដល់ 43​ អុីង ♥♥​ មានថែមទាំងការដូរទៀត 🥰🥰

អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ : 060746677 ឬ Telegram : 060746677
(អនុវត្តវិធានការ ៣កុំ ៣ការពារ ទាំងអស់គ្នា)