បិទវគ្គ 9គ្រាប់ចុងក្រោយ Asus Tuf RTX 3060 ti v1 កំលាំងស្មើ RTX 3070 v1 😘 អគុណបងសំរាប់ការគាំទ្រ។
 
🚚ដឹកជញ្ជូនបានទូទាំងប្រទេស
More info : 060 74 66 77 (Call & Telegram)
#SE7NESport