ថ្ងៃនេះអូនមាន Gamer នារីមកBuild 🤫🤫 ស្អាតទេ មើលតែធុងទៅដឺងហើយឡើងCuteម៉ងហាស😍😍
Spec :
– CPU : Intel​ Core™ i5-7th
– CPU COOLER : Jonsbo CR-1100 Pink
– M/B : MSI H110M Pro-VD Plus
– RAM : 32GB ( 16GB x 2 )
– GPU : SAPPHIRE AMD Radeon RX560 4G
– Storage : SSD 120GB + HDD 1GB
– PSU : 750W
– CASE : Segotep Gank 5 Pink
– FAN CASE : COOLMOON Crystal RGB x5
-Other : Atlas VGA Holder
តម្លៃសរុប : 7**$
លេខទូរស័ព្ទ : 060-746677