ថ្ងៃនេះចេញបានមួយឈុតទៀតហើយ អរគុណសំរាប់ការគាំទ្ររៀបហើយចាំថតអោយមើលទៀត
Spec :
– CPU : Intel​ Core™ i3-9th
– CPU COOLER : Coolmoon Liquid 240 Cooler
– M/B : Asus EX-H310M-V3 R2.0
– RAM : DDR4 XPG D50 16GB ( 8GB x 2 )
– GPU : MSI 1650 Ventus
– Storage : SSD 120GB + HDD 1GB
– PSU : Aigo GP550w
– CASE : Segotep Nova S5
-Other : Coolmaster VGA Holder V2
តម្លៃសរុប : 8**$
លេខទូរស័ព្ទ : 060-746677