តោះតោះ អ្នកចង់រៀបម៉ាសុីនស្រូតៗយ៉ាត់អស់
– Gigabyte Gaming GTX 1660 OC 6G
– Asus Tuf GXT 1650 SUPER 4G

លេខទូរសព្ទ៍ 060746677

Follow me now
Facebook Page : https://www.facebook.com/xse7enesportx/
Google Map : http://bit.ly/2NHKtaF
Website : https://www.se7enesport.com/
Telegram : https://t.me/joinchat/AAAAAFNMbWRP0sNn2Mz4KA
Instragram : https://www.instagram.com/se7en_e.sport/
KIT : https://kit.co/se7enesport
Twitch : https://www.twitch.tv/se7en_esport
Twitter : https://twitter.com/SE7ENESport
Youtube : https://www.youtube.com/c/SE7ENESport?sub_confirmation=1