តែប៉ុនឹងបានកាហ្វេព្រឹកហើយ 😁😁 ឈុតRTX 3060 V2 ចេញទៅហើយចាំទទួលផង អរគុណលោកម៉ូយទាំងអស់ដែលតែងគាំទ្រ និង ជឿទុកចិត្ត 🙏🙏🙏
អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ : 060746677 ឬ Telegram : 060746677
(អនុវត្តវិធានការ ៣កុំ ៣ការពារ ទាំងអស់គ្នា)