ដើមខែហេងហេង ចេញទៅទៀតហើយ ឈុត​លំដាប់ Pro-Gamer | តម្លៃ 1100$ អរគុណ Brother For Your Support 🙏
• Spec Details:
– CPU : Intel Core i5-12400F
– MB : Asus Prime H610M-K D4
– RAM : XPG D41 DDR4 16GB
– Storage : M.2 256GB+HDD 1TB
– VGA : MSI Ventus RTX 3060 12GB
– Case : Darkflash DLM 22
– POWER : Aigo 650W
🚚 ដឹកជញ្ជូនមិនគិតថ្លៃទូទាំងប្រទេស
Contact : 060 74 66 77 👌
Help follow me in channel telegram : https://t.me/se7enesport