ឈុត VGA RTX 3060 ti មួយទឹកនៅស្អាត រៀបចំរួចរាល់ជូនលោកម៉ូយនៅភ្នំព្រឹក អរគុណសម្រាប់ការជឿជាក់មកលើហាង SE7EN Esport🤝🇰🇭
• Spec Detail
CPU : Intel Core i5-12400F
Fan CUP : ID-Cooling ZoomFlow 240X ARGB
Board : MSI Gaming MAG B660M-A Wi-Fi DDR4
RAM : XPG D50 RGB DDR4 16GB White Edition
Storage : M.2 XPG RGB 1TB
VGA : ZOTAC Gaming RTX 3060 Ti White Edition
Power : HV PRO 650W 80+Bronze
Case : Invasion CX-6009 Black + 4Fan RGB
⭐️ការធានាពី ១ខែ ដល់ ១ឆ្នាំ

Contact : 060 74 66 77
Telegram Chat : https://t.me/s7nesport
ហ្រ្វីដឹកជញ្ចួន 25ខេត្ត/ ក្រុង

ទីតាំង : នៅបាត់ដំបង ក្រោយផ្សារទំនើបភួ ពុយ
https://www.google.com/maps/place/SE7EN+ESport/@13.1107296,103.1769697,16.5z/data=!4m5!3m4!1s0x310549a15f63e19b:0x9a13994b9ca786a!8m2!3d13.110292!4d103.177094