ឈុត VGA 12 គ្រាប់តេស្តរួចរាល់ជូនភ្ញៀវ យកទាំងយប់ 😘
⛏ EVGA GTX 1080 Ti FTW3 = 6គ្រាប់​ ⛏
⛏ inno3d RTX 3060 Twin x2 =​ 6គ្រាប់ ⛏
អគុណសំរាប់ការគាំទ្រ។
 
🚚ដឹកជញ្ជូនបានទូទាំងប្រទេស
More info : 060 74 66 77 (Call & Telegram)
#SE7NESport