ឈុត RTX 3080 v1 ចេញទៅទៀតហើយ 5គ្រាប់ រៀបចំតេស្តហើយម៉ាអែមហើយ ចាំទទួលផងខាងមកប្រុសនៅភ្នំពេញ 🙏🙏
⛏ Asus Tuf RTX 3080 v1 ⛏
⛏ រកបាន 500Mh/s ⛏
ផ្ញើបាន 24 ខេត្ត/ក្រុង អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ ឬ Telegram : 060746677