ឈុត RTX 2070 super ​កប់ណាស់ពេលរៀបចិងទៅ 😘😘
– CPU : AMD Ryzen 5 3600
– Cooler : ID Cooling Zoomflow 360x
– M/B : Gigabyte Aorus B450 Pro WiFi
– RAM : HyperX Fury 32GB DDR4 3200 MHz (16G x2)
– GPU : Gigabyte Aorus RTX 2070 Super
– Storage : M.2 XPG SX6000NP Lite 512GB + HDD 1T
– PSU : Gigabyte 650w 80Plus Bronze
– Case : Lian-Li PC-O11 Dynamic – Black
តម្លៃ : 1*** $
អាចផ្ញើបាន 24 ខេត្ត/ក្រុង អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ ឬ Telegram : 06074667