ឈុត Keyboard+Mouse Gaming [ Metoo Z55 ] មានភ្លើង RGB និង​Mechanical Key ហើយមានទំហំតូចទៀតផង ល្អសម្រាប់ការលេងហ្គេម បើយាយពីតម្លៃវិញតែ 30$ 😍
ចាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនង : 060 74 66 77 (Call & Telegram)