ឈុត GTX 1660 ti មួយទឹក + i3 9th តម្លៃទុនៗ រៀបចំជាស្រេច ទិញភ្លាមបានភ្លាមម៉ង អរគុណសម្រាប់ការទុកចិត្ត។ ✌️🇰🇭
.
.
Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕
.
.
ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទ័លេខ & Telegram : 060 74 66 77
Join Telegram Channel here 👉 https://t.me/se7enesport
#SE7NESport #Battambong #pcbuild #Gamingpc