ឈុត CPU Intel Core i5-10400F ជាមួយ MSI Ventus GTX 1650
តម្លៃ | 839$ អគុណបងសំរាប់ការគាំទ្រ។
 
🚚ដឹកជញ្ជូនបានទូទាំងប្រទេស
More info : 060 74 66 77 (Call & Telegram)