ឆ្នាំថ្មីហេងហេង Asus Dual GTX 1650 O4G មានក្នុងស្តុកស្រាប់ រៀបPC បានតម្លៃធូរថ្លៃ អាចលេងហ្គេម កាត់វីដេអូ ឌីស្សាញ ម៉ាអែម 😍
🚚 ដឹកជញ្ជូនបានទូទាំងប្រទេស
More info : 060 74 66 77 (Call & Telegram)