ឈុតធូរថ្លៃ យកទៅលេងហ្គេមក៏បាន ឡាយហ្គេមក៏បាន ឌីស្សាញល្មមៗ​ បានម៉ាអែម ♥

អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ : 060746677 ឬ Telegram : 060746677
(អនុវត្តវិធានការ ៣កុំ ៣ការពារ ទាំងអស់គ្នា)