ឈុតកុំព្យូទ័រមួយទឹក មានការធានាត្រឹមត្រូវ ​| តម្លៃ 6xx$👋
• Spec Details:
– CPU : Intel Core i5-9500
– MB : Asus ROG Strix H370-F Gaming
– RAM : Ares Armor RGB DDR4 16GB (8GBX2)
– GPU : Asus DUAL GTX1650 4GB
– HDD : 1TB
– M.2 : 128GB
– POWER : SAMA GS550W
– LCD : Hoesda 27″ 75Hz FHD ( 1920×1080 )
🚚 ដឹកជញ្ជូនមិនគិតថ្លៃទូទាំងប្រទេស
Contact : 060 74 66 77 👌