ចេញមួយឈុតទៀតហើយ ចេញទាំងយប់ម៉ង 😂😂
Spec :
– CPU : Intel​ Core™ i5-7th
– CPU COOLER : Cooler Master T610P
– M/B : MSI H110M Pro-VD Plus
– RAM : DDR4 8GB
– GPU : COLORFUL GTX 1060 6GB DDR5
– Storage : SSD 120GB + HDD 1GB
– PSU : 750W
– CASE : Gaming Case
– FAN CASE : COOLMOON RGB
តម្លៃសរុប : 7**$
លេខទូរស័ព្ទ : 060-746677