ចេញបានមួយឈុតទៀតហើយ អរគុណបងប្រុសមកទិញដល់កន្លែងម៉ង 🙏🙏
អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័​ ឬ Telegram : 060746677