ចេញទៅ Asus ROG Strix RTX 3090 2 គ្រាប់ទៀតហើយ ភ្ញៀវថាដាក់តែ 2គ្រាប់សិន 🙏 អគុណបងសំរាប់ការគាំទ្រ ។
 
🚚ដឹកជញ្ជូនបានទូទាំងប្រទេស
More info : 060 74 66 77 (Call & Telegram)