ចេញទៅហើយ Speaker Logitech Z333​ | តម្លៃ 64.99$ កំលាំង 80w សម្លេងកប់ សំខាន់មានសាប់មកជាមួយទៀត រៀបចំផ្ញើទៅអោយ​ Brother នៅស្វាយរៀង អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ 🤝🇰🇭
 
ទូរសព្ទ័លេខ : 060 74 66 77
Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕
Telegram Chat : https://t.me/s7nesport
#SE7NESport #Battambong #pcbuild #pcgaming#mining