ចេញទៅហើយ Asus ROG Strix RTX 3090 8គ្រាប់ អរគុណសំរាប់ការ Order និងទុកចិត្ត 🙏🙏
អគុណបងសំរាប់ការគាំទ្រ។
 
🚚ដឹកជញ្ជូនបានទូទាំងប្រទេស
More info : 060 74 66 77 (Call & Telegram)
#SE7NESport