ចេញទៅមួយទៀតហើយ ឈុត Asus ROG Strix RTX 3060 12GB | តម្លៃ 999$ 🙏
• Spec Details:
– CPU : Intel Core i3-10100F
– MB : Asus Tuf B560M Plus Wifi
– RAM : XPG D50 DDR4 16GB (8GBX2)
– GPU : Asus ROG Strix RTX 3060 12GB
– M.2 : 120GB
– HDD : 1TB
– POWER : SAMA GS550W
🚚 ដឹកជញ្ជូនមិនគិតថ្លៃទូទាំងប្រទេស
Contact : 060 74 66 77 👌
Help follow me in channel telegram : https://t.me/se7enesport