ចេញទៅមួយទៀតហើយ ឈុតមួយទឹកលាយថ្មី | តម្លៃ 520$ 🙏
• Spec Details:
– CPU : Intel Core i5-7500
– MB : MSI H110m Pro-VH plus
– RAM : XPG D50 DDR4 16GB (8GBX2)
– GPU : Asus GTX 1060 3GB
– HDD : 2TB
– SSD : 128GB
– POWER : SAMA GS550W
🚚 ដឹកជញ្ជូនមិនគិតថ្លៃទូទាំងប្រទេស
Contact : 060 74 66 77 👌
Help follow me in channel telegram : https://t.me/se7enesport