ចេញទៅមួយឈុតទៀតហើយ ឈុត i3 10th + GT 730 2G | តម្លៃ 410$ រៀបចំរួចជាស្រេច អរគុណ Brother មកយកដល់ហាងម៉ង អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ 🤝🇰🇭
 
ទូរសព្ទ័លេខ : 060 74 66 77
Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕
Telegram Chat : https://t.me/s7nesport
#SE7NESport #Battambong #pcbuild #pcgaming#mining