ចេញទៅមួយឈុតទៀតហើយឈុត GT 1030 តម្លៃ 345$ អរគុណ Brother មកដល់ហាងផ្ទាល់🙏🇰🇭
• Spec Details :
– CPU : Intel Core i5-9400F
– MB : Gigabyte H310M-H
– RAM : FuryX RGB DDR4 816GB
– Storage : SSD 120GB + HDD 500GB
– VGA : MSI Aero ITX GT1030 2GB
– Case : Segotep S3
– POWER : 550W
ដឹកជញ្ជូនមិនគិតថ្លៃទូទាំងប្រទេស 🚛
Contact : 060 74 66 77
Telegram Chat : https://t.me/s7nesport