ចេញទៅទៀតហើយ ឈុត MSI Gaming X RTX 2080 Trio អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ។ ✌️🇰🇭
ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទ័លេខ : 060 74 66 77