ចេញទៅទៀតហើយ​ Asus Tuf Gaming RX 6700 XT 12 គ្រាប់ ចាំទទួលផង 🙏🙏🙏

អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ : 060746677 ឬ Telegram : 060746677
(អនុវត្តវិធានការ ៣កុំ ៣ការពារ ទាំងអស់គ្នា)