ចេញទៅទៀតមួយឈុតទៀតហើ់យ ឈុត Tuf ចាំទទួលផង 🙏🙏🙏
Tech Spec :
– CPU : Intel Core™ i5-10th
– CPU COOLER : Asus Tuf Gaming LC 240 RGB
– M/B : Asus Tuf Gaming B460M-Plus Wifi
– RAM : Kingston HyperX Fury 32GB DDR4 3200MHz RGB
– GPU : Asus Tuf Gaming 1650
– Storage : SSD 256GB + SSD 1T
– PSU : Asus TUF 750w

អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ ឬ Telegram : 060746677
(អនុវត្តវិធានការ 3កុំ 3ការពារ ទាំងអស់គ្នា)