ចូលស្តុកហើយ Apple Macbook Air មកជាមួយឈីប M1
– Model : Macbook Air 13″ MGN73 LL/A ( Grey )
– M1 chip : 8‑Core CPU, 8‑Core GPU, 16‑Core Neural Engine
– RAM : 8GB LPDDR4X Unified Ram
– SSD : 512GB PCIe
– Screen : 13 inch ( Retina display with True Tone )
– Magic Keyboard
– Touch ID sensor
– Force Touch trackpad
– Two Thunderbolt / USB 4 ports
អាចទាក់ទងតាមលេខទូរសព្ទ័ ឬ Telegram : 060746677