ចុមធ្វើចិងបានទៀត​!! Corsair M65 RGB ELITE Tunable FPS Gaming Mouse តម្លៃ 25$ នៅថ្មី 99% ហើយធានា 1ខែទៀតល្បឿនដល់ 18000 DPI😱
Telegram Chat : https://t.me/s7nesport
Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕