ចុមធូរមែស Monitor ម៉ាក Hugon ថ្មី 32″ FHD 75Hz អេក្រង់កោង|តម្លៃ 1xx$ ហើយធានា 1ខែទៀត 😱
Telegram Chat : https://t.me/s7nesport
Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕